اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی کلیه خدمات الکترونیکی ارائه شده خود را از طریق درگاه ارائه خدمات الکترونیکی خود در معرض نقد مراجعین محترم قرار می دهد و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و بهبود کیفیت ارائه خدمات خود اقدام می نماید.

 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی در بازه های زمانی شش ماهه، درگاه خدمات الکترونیک خود را براساس نظرات دریافتی به روز رسانی می نماید.