نام و نام خانوادگی :    خانم جودت خانم جودت
سمت :                      مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
شماره تماس :            33434094-044
 
 

 

وظایف بازرسی و نظارت

 تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای ستادی و شهرستانی اداره کل متبوع برای سنجش میزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه.

بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع

تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده،
کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرایی دستگاه.

آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دستگاه

اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط

تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه برای اطلاع بالاترین مقام اجرایی دستگاه از عملکرد واحدهای مختلف

نکات کلی که در انجام بازرسی و نظارت باید مورد توجه قرار گیرد:

1- بررسی آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می‌گرفت.
2- تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته و حال ومقایسه پیش بینی وعملکرد.
3- تشخیص و تعیین موارد اختلاف و انحراف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و ارزیابی میزان اهمیت آنها و ارایه پیشنهادهای لازم به‌منظور اصلاح امور و رفع نواقص و بهینه کردن رفتار کارکنان و عملکرد حوزه‌ها و نیز اجرای سیاست‌های تشویق و تنبیه.(به استناد آئین‌نامه بازرسی سازمان بازرسی کل کشور(

وظایف ارزیابی عملکرد در قالب استقرار و اجرای نظام جامع مدیریت عملکرد

اجرای ارزیابی عملکرد در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی دستگاه در سامانه مدیریت عملکرد استان به همراه مستندات لازم.

تهیه گزارش آسیب شناسی و تحلیلی و مقایسه ای از نتایج ارزیابی عملکرد اداره کل در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی.

تشکیل جلسات کمیته مدیریت عملکرد دستگاه.

انجام ارزیابی عملکرد واحدهای شهرستانی و رتبه بندی آن ها

همکاری در حسن اجرای نظام جامع مدیریت عملکرد در سطوح مختلف سازمان، مدیران و کارمندان

پیگیری برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه از وزارت متبوع و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ستان

وظایف پاسخگویی به شکایات در قالب نظام ارتباطات مردمی

اخذ و رسیدگی به شکایات واصله از سامانه جامع پاسخگویی به شکایات وزارت متبوع(zrm ) ، سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ( سامد )، سامانه پاسخگویی به شکایات بازرسی کل کشور

اخذ جوابیه، نظرات و پیشنهادات واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور ثبت رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان و متقاضیان.

ارائه گزارش تحلیلی و آسیب شناسی از شکایات واصله به صورت شش ماهه به بالاترین مقام دستگاه.