نام و نام خانوادگی :    ناصر محمد رش
سمت :                      رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوکان
شماره تماس :           
آدرس ایمیل :

 

آدرس :

بوکان، مجتمع ادارات ،

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوکان