اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی / معرفی اداره کل / ادارات تابعه / نمایندگی تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان چالدران

نام و نام خانوادگی :    صدقیانی
سمت :                      رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان چالدران
شماره تماس :           
آدرس ایمیل :

 

آدرس :

چالدران، مجتمع ادارات ،

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان چالدران