اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی / معرفی اداره کل / ادارات تابعه / نمایندگی تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان چایپاره

نام و نام خانوادگی :    نصیری مهرداد
سمت :                      رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان چایپاره
شماره تماس :           
آدرس ایمیل :

 

آدرس :

چایپاره، مجتمع ادارات ،

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان چایپاره