نام و نام خانوادگی :    مجنون آموسی
سمت :                      رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اشنویه
شماره تماس :           
آدرس ایمیل :

 

آدرس :

اشنویه، مجتمع ادارات ،

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اشنویه