نام و نام خانوادگی :    ستار رحیم زاده
سمت :                      رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پلدشت
شماره تماس :           
آدرس ایمیل :

 

آدرس :

پلدشت، مجتمع ادارات ،

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پلدشت