نام و نام خانوادگی :    فرشید محمدنیا
سمت :                      رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تکاب
شماره تماس :           
آدرس ایمیل :

 

آدرس :

تکاب، مجتمع ادارات ،

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تکاب