نام و نام خانوادگی :    اروجعلی خداوردی اروجعلی خداوردی
سمت :                      رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه
شماره تماس :            33465900-044
آدرس ایمیل :

 

آدرس :

ارومیه ، خیابان مدرس، جنب روگذر مدرس ،

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه

 

 ارومیه