نام و نام خانوادگی :    ابوالفضل عبادی ابوالفضل عبادی
سمت :                      مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی
شماره تماس :            33434080-044
آدرس ایمیل :

 

 ماموریت و اهداف کلی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی  :

     سیاست گذاری و برنامـه ریزی، اعمال نظارت و انجام اقدامات قانونـی به منظور تنظیم روابـط کار، حل و فصل مسائل و مشکلات جامعه کارگری ، حفـظ و صیانت از نیروی کار ، افزایش سهم بخش تعاونـی در اقتصاد کشور و حمایت از توسعه اشتغال و نیز برقراری نظام جامـع رفاه و تامین اجتماعی در چارچوب سیاست های کلی نظام و قوانیـن و مقررات موضوعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در استان  آذربایجان غربی 

 

منشور کاری و آرمان ها و اهداف "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

      در شرایط کنونی که جهان به سرعت در حال تغییر و تحول است، سرمایه های انسانی و اجتماعی در روند توسعه و تعالی جوامع، اهمیت روزافزونی پیدا کرده و مولفه های پیچیده و جهان شمولی چون تحولات بازارها و تغییرات فناوری در رقابتی فشرده، اقتصاد جهانی و بازیگران این صحنه را تحت تأثیر قرار داده اند.

بر این اساس تدوین رویکردهای جدید در زمینه مدیریت کلان جوامع مانند ارتقاء بهره وری، توانمندسازی منابع انسانی، توجه به نوآوری و خلاقیت، مهارت آموزی و اقتصاد مبتنی بر دانایی، ضرورتی انکارناپذیر در توسعه و پیشرفت کشورها محسوب می شود.

     در کشور ما انسجام سیاست های کلان بخش های تعاون، کار، رفاه و تأمین اجتماعی به منظور بسط عدالت اجتماعی و افزایش رفاه جامعه، از اولویتی اساسی برخوردار است تا با تکیه بر ارزشهای دینی و ظرفیت های ملی و بهره گیری از توان علمی و عملی نیروهای متعهد و متخصص، امکان تحقق اهداف سند چشم انداز در تکوین جامعه ای نمونه میسر شود.

جامعه ای که با تلاش مستمر و همه جانبه بتواند طلایه دار امت اسلامی با استفاده از الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی مبتنی بر ارزش ها و واقعیات فرهنگی و تاریخی کشور و الهام بخش کشورهای منطقه باشد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ویژگی های فوق نوین از فعالیت های دولت دهم براساس برنامه ای که در مجلس شورای اسلامی به نمایندگان محترم ارائه شد، منشور کاری خود را به عنوان میثاق جمعی سازمانی به شرح مکتوب حاضر ارایه می نماید.

    عملیاتی نمودن این منشور کاری در محورهای مختلف با تکیه بر ظرفیت های گسترده جامعه، نیازمند یکپارچگی، ارتقاء توانمندی ها و قابلیت های سازمانی است و همپایی و هم آوایی همه مدیران و کارشناسان را در همه معاونت ها، مدیریت ها، ادارات کل استان ها، صندوق ها و موسسات وابسته طلب می کند .

ارتباط مستقیم با