نام و نام خانوادگی :    اکبر حقیقی اکبر حقیقی
سمت :                      مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی
شماره تماس :            33471442-044
آدرس ایمیل :               
 
 

چارت سازمانی مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

شرح وظایف :

پیگیری و جمع آوری بودجه های پیشنهادی واحدهای اداره کل، تهیه و تنظیم بودجه سالانه، دفاع از بودجه پیشنهادی و تصویب بودجه با همکاری دفتر بودجه وزارتخانه

تنظیم بودجه پیشنهادی و ارائه به استانداری و دفاع جهت تصویب آن

پیگیری تخصیص اعتبارات جاری و هزینه ای در مقاطع زمانی

عملیاتی نمودن و اجرای برنامه های ابلاغی برای تحقق دولت الکترونیکی با هماهنگی حوزه ستادی وزارتخانه و استانداری

انجام اقدامات لازم به منظور استفاده از خدمات نوین الکترونیکی با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارتخانه

هماهنگی با برنامه های شورای تحول اداری وزارتخانه

بررسی ساختار تشکیلات اداره کل و روشهای مورد عمل و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه پیشنهادات لازم با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

برنامه ریزی جهت تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی کارکنان متناسب با نیازهای اداره کل و در صورت لزوم اجرای آن، با هماهنگی واحد ستادی مرتبط در وزارتخانه

انجام کلیه امور اداری و رفاهی مربوط به بازنشستگان، جانبازان و ایثارگران

برنامه ریزی و نظارت در خصوص امور مربوط به نگهداری ساختمان و تأسیسات، وسائط نقلیه و امور خدماتی، رفاهی و بهداشتی کارکنان اداره کل

نظارت بر حضور و غیاب و ورود و خروج کارکنان اداره کل و تنظیم گزارش کارکرد آنان در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

انجام امور مربوط به صدور احکام کارگزینی، انتقال و جابه جایی پرسنل، مرخصی ها و مأموریتها

برنامه ریزی به منظور نیازسنجی و اجرای برنامه های آموزشی در جهت توانمندسازی کارکنان

نظارت بر امور انبار و چگونگی ورود و خروج و ثبت و ضبط اموال و کالاهای خریداری شده

حفظ و حراست از کلیه اموال ادارات و مستندسازی آنها

استقرار سیستم حسابداری مناسب همراه با کنترل های داخلی مؤثر و هماهنگ با ذیحسابی مرکز

نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات در قالب بودجه ابلاغی و تهیه گزارش عملکرد آنها با رعایت صرفه جویی در مصارف و عدالت در توزیع منابع و امکانات