نام و نام خانوادگی :    فردین نجف زاده فردین نجف زاده
سمت :                      رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی
شماره تماس :            33434089-044
آدرس ایمیل :              fardin640631@gmail.com
 
شرح وظایف :

- برنامه ریزی و هماهنگی در انجام کلیه اقدامات مربوط به مسائل رفاهی، درمانی و بهداشتی کارکنان منطبق با نیازهای آنان در چارچوب مقررات و امکانات موجود و در راستای سیاستها و برنامه های ابلاغی وزارتخانه.

برنامه ریزی جهت تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی کارکنان متناسب با نیازهای اداره کل و در صورت لزوم اجرای آن، با هماهنگی واحد ستادی مرتبط در وزارتخانه.

نظارت و برنامه ریزی جهت انجام کلیه فعالیتهای مربوط به تأمین نیازهای تدارکاتی و پشتیبانی اداره کل در چارچوب مقررات و امکانات موجود.

برنامه ریزی و نظارت بر امور مربوط به نگهداری ساختمان و تأسیسات، وسائط نقلیه، نگهداری و حفاظت پرونده ها و اسناد و سوابق پرسنلی و سایر تجهیزات و ملزومات اداری.

نظارت بر حضور و غیاب و ورود و خروج کارکنان اداره کل و تنظیم گزارش کارکرد آنان در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری.

انجام امور مربوط به کارکنان استان شامل صدور احکام کارگزینی، انتقال و جا به جایی پرسنل، مرخصی ها و مأموریت ها و بازنشستگی و اتخاذ تصمیم در خصوص انتصابات، ارتقاء طبقات با قانون مدیریت خدمات کشوری با هماهنگی ستاد وزارتخانه.

انجام مراحل مربوط به اخذ مجوز استخدام، ساماندهی نیروها و فراهم نمودن زمینه ارتقاء کارکنان.

بررسی تشکیلات تفصیلی اداره کل و ارائه پیشنهادهای لازم به واحد ستادی ذیربط در وزارتخانه در خصوص تشکیلات واحدهای اداری استان در چارچوب ضوابط.

گردآوری، تدوین و تنظیم گزارش های آماری پرسنلی و ارسال به مراجع ذیصلاح.

تشکیل بانک اطلاعات جامع نیروی انسانی و اجرای نظام انتصابات مبنی بر شایسته سالاری.

تعامل و ارتباط مستمر با کارشناسان حوزه مربوطه در وزارت متبوع و مراجع قانونی در سطح استان به منظور تحقق وحدت رویه اداری.

کنترل و نظارت بر ابلاغ و اجرای آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری.

برنامه ریزی به منظور حفظ سلامت روحی و جسمی کارکنان از طریق توسعه ورزش همگانی در بین کارکنان.

برنامه ریزی به منظور برگزاری مناقصات و فرآیندها، وفق قوانین و مقررات مربوطه.